Management

Dr. Frenk Smrekar

Dr. Barbara Hubad

Cutting-Edge-Science

JAFARAL is world’s leading CMO for production of bacteriophages, because it’s has more than 10 years’ experience in manufacturing of phages, other biologics production, large scale production and knowing GMP guidelines.  Likewise, JAFRAL has all these years also been involved in plasmid DNA and recombinant proteins production at various levels. JAFRAL’s custom development and manufacturing services have helped developers across the globe to accelerate research and open up their laboratories for ground-breaking science and breakthrough discoveries.

Mission

Our mission is to manufacture biomolecules to the highest quality and develop economical process within agreed timelines by implementation of innovation. By delivering best in class products we want to make our manufacturing piece to the whole puzzle of drug being developed and helped saving patients’ lives.

Competitive advantage

  • Short delivery times
  • Precise timeline planning and milestone tracking
  • Project manager in direct contact with customer
  • Process update on regular basis through phone conference or face-to-face meetings
  • Overall cost saving

Location

JAFRAL d.o.o.

JAFRAL is located in Ljubljana, the capital city of Slovenia, which is a member of the European Union.

JAFRAL’s offices and laboratories are just off the main highway linking Ljubljana to the airport, which is just 25 minutes drive away.

Address:

  • JAFRAL
  • Stegne 13A
  • SI-1000 Ljubljana
  • Slovenia – member of EU

Informiranje in obveščanje

Genska terapija je terapevtska strategija, pri kateri uporabljamo gene namesto zdravil. Glavni cilj genske terapije je v tarčno celico vstaviti funkcionalni gen, ki igra vlogo zdravila. Gen vstavimo v celice v obliki vektorjev, kot so virusi ali plazmidna DNK. Plazmidna DNK se vnaša v celice z različnimi tehnikami, za dosego tega cilja pa se pogosto uporablja elektroporacija. Plazmidna DNK, namenjena aplikacijam genske terapije pri ljudeh, se proizvaja v bakterijah Escherichia coli v skladu z uredbami dobre proizvodne prakse (Good Manufacturing Practice-GMP). Genska terapija se zato začne z izbiro terapevtskega gena, se nadaljuje z vstavitvijo tega gena v vektor, sledi proizvodnja vektorja, ki vsebuje terapevtski gen, in vnos vektorja v paciente. Preden se poskusi lahko izvajajo na ljudeh, je treba terapevtske gene in vektorje preizkusiti na celicah in vitro in na živalih in vivo. Projekt SmartGene.Si bo obravnaval izzive genske terapije od terapevtskega gena, do proizvodnje in dostave bolnikom z inovativnimi globalno uporabnimi rešitvami.

Glavni cilj projekta je translacija inovativnega zdravljenja raka, že razvitega s strani SmartGene.Si konzorcija, v klinično preizkušnjo. Zdravljenje z gensko terapijo, ocenjeno v predklinični fazi in vivo, se bo nadalje testiralo na malih živalih ter nato v fazi I klinične študije. Za vnos vektorjev s terapevtskim genom bomo razvili novo napravo za elektroporacijo. Za olajšanje in omogočanje študij genske terapije bomo razvili inovativen proces proizvodnje vektorja, ter ga prenesli na nov koncept proizvodnje za dobro proizvodno prakso (»Smart« GMP). Vsi cilji projekta SmartGene.Si temeljijo na know-how in intelektualni lastnini partnerjev konzorcija.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostne naložbe 1.1 Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifičnega cilja 1.1.1 Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.